Realitné fondy

Realitné fondy

Pre investorov

Naše realitné fondy ponúkajú investorom atraktívne príležitosti podieľať sa na investíciách do kvalitných a významných komerčných nehnuteľností, ktoré sú svojím rozsahom a veľkosťou mimo bežného dosahu samotného investora.

WOOD & Company Real Estate spravuje v súčasnosti dva realitné fondy:

WOOD & Company Office podfond, zameraný na prémiové kancelárske budovy a WOOD & Company Retail podfond, zameraný na segment obchodných a administratívnych centier.

Pozrieť portfólio
Top Realitní fondy Top Realitní fondy 2

Základné informácie a dokumenty

Základné informácie a dokumenty

Investícia

WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

WOOD & Co. Office podfond

Podfond investuje do komerčných nehnuteľností a je predovšetkým zameraný na kvalitné kancelárske budovy v Prahe a Bratislave. Cieľom podfondu je vytvoriť, dlhodobo optimalizovať a aktivne spravovať diverzifikované portfólio kancelárskych budov v dobrých lokalitách, s kvalitným portfóliom nájomníkov, stabilným cash-flow a konzervatívnou mierou zadlženia.

Dátum
31. december, 2019
NAV celkom
110 378 776
NAV / CP
1,3797
Mena
EUR
ISIN
CZ0008042769
Klúčové informácie (podľa metodiky PRIIPs)
download
Klúčové informácie (podľa metodiky PRIIPs)
download
Základné informácie
download
Verejná výzva k úpisu investičných akcií
download
Pre viac informácií o WOOD & Company Office podfonde kliknite tu.

WOOD & Co. Retail podfond

Podfond investuje do komerčných realít v Českej republike a je primárne zameraný na maloobchodné a administratívne centrá. Podfond aktívne vyhľadáva nové investičné príležitosti do svojho portfólia v oblasti maloobchodných centier.

Dátum
31. december, 2019
NAV celkom
77 140 825
NAV / CP
1,9104
Mena
EUR
ISIN
CZ0008042124
Klúčové informácie (podľa metodiky PRIIPs)
download
Klúčové informácie (podľa metodiky PRIIPs)
download
Základné informácie
download
Verejná výzva k úpisu investičných akcií
download
Pre viac informácií o WOOD & Retail Office podfonde kliknite tu.
WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

Aktuálna výkonnosť fondov

Aktuálna výkonnosť fondov

Profitabilita

WOOD & Co. Office podfond

Výnos
od založenia
34.44 %
Anualizovaný
výnos
13.72 %

WOOD & Co. Retail podfond

Výnos
od založenia
82.50 %
Anualizovaný
výnos
20.90 %

Investičné podmienky

Investičné podmienky

Investícia

5

5

Doporučený investičný
horizont 5 a viac rokov

125 000

5

Minimálna investícia
125 000 EUR

8-10 %

5

Cielený dlhodobý výnos
8-10 % p.a.

Poučenie o rizikách

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze na této stránce, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete sa porozprávať ohľadom možnosti investovania do realitných fondov? Zavolajte alebo napíšte členom tímu WOOD & Company, ktorí radi zodpovie vaše dotazy.